Hospodárný návrh - optimalizace nákladů

Snažíme o co nejlevnější konstrukce splňující zadání. Při správném konstrukčním systému budovy je mnohde možné výrazně snižovat náklady stavby oproti předpokladům.

Většina našich úloh má více řešení. Úspora materiálu nebo úspora lidské práce? Využití vlastních schopností a techniky nebo nákup složitějších systémů? Dodavatelé musí dělat náročná rozhodnutí a my jim v tom můžeme pomoci. Zpracujeme prvotní návrhy i ve více použitelných konstrukčních variantách.

Vždy s ohledem na maximální bezpečnost a hospodárnost návrhu.