Projekty náročných konstrukcí

Odvážná architektura si žádá adekvátní statické řešení. Nasloucháme potřebám investora a architekta a snažíme se s nimi o to, aby nosná konstrukce překážela plánovanému využití co nejméně, případně aby se sama stala důstojnou dominantou celé budovy.

V našich projektech často řešíme rozdílné požadavky na umístění sloupů v jednotlivých podlažích, překlenujeme velká rozpětí nad exponovanými místy, navrhujeme způsoby, jak zavěsit celé části budov nad volná prostranství apod.

Vždy s ohledem na maximální bezpečnost a hospodárnost návrhu.