Návrhy předpjatých železobetonových konstrukcí

Nosné prvky s klasickou výztuží mají své limity. Překročit je lze vnesením předpínací síly do vhodně trasovaných lan z vysokopevnostní oceli.

Specializujeme se na použití řešení s dodatečně předpjatými injektovanými vnitřními kabely. Spolupracujeme přitom s výrobci a dodavateli těchto systémů – VSL Systems, Freyssinet, Napko.

Díky předpětí navrhujeme nižší trámy a slabší desky, přenášíme větší zatížení nebo plníme přísnější limity průhybu.

Vždy s ohledem na maximální bezpečnost a hospodárnost návrhu.