Generální projektant
3Q Project a.s.

Generální dodavatel
Skanska CZ závod Morava

Rekonstrukce Krajského úřadu v Hradci Králové - podchycení středověkého valu a rotundy a jeho včlenění do podzemních garáží.