Od studie po dílenskou dokumentaci

  • Podpora vizí architekta při úvodních skicách.
  • Splnění potřeb schvalovacího procesu stavebních úřadů.
  • Součinnost s hlavním inženýrem projektu a projektanty technických zařízení.
  • Spolupráce s přípraváři a rozpočtáři investorů a dodavatelů na vybroušení finálních návrhů.
  • Přesné výkresy výztuže do poslední položky.
  • Kontrola a poradenství na stavbě.

Vždy s ohledem na maximální bezpečnost a hospodárnost návrhu.