Přírodovědecká fakulta UPOL Olomouc

Generální projektant
Stavoprojekt a.s.

Generální dodavatel
sdružení HOCHTIEF CZ a.s. + TCHAS ŽD, s.r.o.