Profil společnosti

Společnost SLK statika, s.r.o. jsme založili v roce 2015. Z předchozího působení v oboru máme dlouholeté zkušenosti s vedením rozsáhlých a náročných projektů nosných konstrukcí.

Nabízíme

  • studie nosných konstrukcí ve více variantách konstrukčního uspořádání s parametrickým zhodnocením podle kritérií klienta,
  • statické části projektů pro územní řízení a stavební povolení, včetně podrobných statických výpočtů a výkresů tvarů a skladeb,
  • prováděcí projekty a podrobné projekty pro výběr zhotovitele včetně výkazů výměr a rozpočtů nosné konstrukce,
  • zhotovitelské dokumentace včetně úzké spolupráce s dodavatelem a provádění autorského dozoru a konzultací na stavbě,
  • optimalizace projektů statiky pro dodavatele případně investory před realizací staveb,
  • Zpracování statické části dokumentace i ve 3D BIM formátu

Ke zpracování našich projektů používáme řádně licencovaný software

  • tvorba dokumentace – AutoCAD, Revit
  • výkresy výztuže - Recoc
  • výpočetní software Scia Engineer