Generální projektant
Znojmoprojekt s.r.o.

Generální dodavatel
Metrostav a.s., divize 6